CHUYÊN ĐỀ: GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH NAM ĐỊNH

Đăng ngày 20 - 12 - 2022
Lượt xem: 1
100%

 


CĐS_TNMT_NDH_V1.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

CHUYÊN ĐỀ: CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030; KẾ...(20/12/2022 9:32 SA)

Giấy mời Dự Hội nghị phổ biến kiến thức về Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường(19/12/2022 9:18 SA)

198 người đang online