CHUYÊN ĐỀ: CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030; KẾ HOẠCH, GIẢI PHÁP VÀ ĐỊNH HƯỚNG TRIỂN KHAI

Đăng ngày 20 - 12 - 2022
Lượt xem: 1
100%

 


Bao cao Cuc CNTT_BoTNMT_Nam Dinh_2022 v2.0.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

CHUYÊN ĐỀ: GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH NAM ĐỊNH(20/12/2022 11:04 SA)

Giấy mời Dự Hội nghị phổ biến kiến thức về Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường(19/12/2022 9:18 SA)

257 người đang online