Giấy mời Dự Hội nghị phổ biến kiến thức về Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường

Đăng ngày 19 - 12 - 2022
Lượt xem: 1
100%

 


GM HN tập huấn chuyển đổi số TNMT 2022 (BK).pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

CHUYÊN ĐỀ: GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH NAM ĐỊNH(20/12/2022 11:04 SA)

CHUYÊN ĐỀ: CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030; KẾ...(20/12/2022 9:32 SA)

248 người đang online