Tổng quan về dữ liệu số, định hướng triển khai năm dữ liệu số quốc gia

Đăng ngày 11 - 05 - 2023
Lượt xem: 1
100%

 


NAMDINH_DU LIEU_CUC_CDSQG_A Tien.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Nam Định(12/05/2023 9:00 SA)

Quyết định số 516/QĐ-BTTTT ngày 31/3/3023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Kế...(11/05/2023 2:48 CH)

Kế hoạch số 24/KH-BCĐ ngày 21/4/2023 về Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Nam...(11/05/2023 2:47 CH)

Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát...(11/05/2023 2:41 CH)

Giấy mời Dự Hội nghị tập huấn, phổ biến kiến thức chuyển đổi số về phát triển dữ liệu số tỉnh Nam...(11/05/2023 2:27 CH)

149 người đang online