Giấy mời Dự Hội nghị tập huấn, phổ biến kiến thức chuyển đổi số về phát triển dữ liệu số tỉnh Nam Định năm 2023

Đăng ngày 11 - 05 - 2023
Lượt xem: 1
100%

 


GM to chuc Hoi nghi CDS ve phat trien Du lieu so.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Nam Định(12/05/2023 9:00 SA)

Tổng quan về dữ liệu số, định hướng triển khai năm dữ liệu số quốc gia(11/05/2023 2:53 CH)

Quyết định số 516/QĐ-BTTTT ngày 31/3/3023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Kế...(11/05/2023 2:48 CH)

Kế hoạch số 24/KH-BCĐ ngày 21/4/2023 về Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Nam...(11/05/2023 2:47 CH)

Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát...(11/05/2023 2:41 CH)

210 người đang online