Giấy mời Dự Hội nghị tập huấn, phổ biến kiến thức chuyển đổi số về phát triển dữ liệu số tỉnh Nam Định năm 2023