NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM (13/10) VÀ NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA (10/10) Chủ đề Ngày Chuyển đổi số Quốc gia là “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”
cẩm nang chuyển đổi số

Cẩm nang chuyển đổi số

Hàng trăm câu hỏi chuyển đổi số thành công cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước

Trích dẫn từ nguồn: Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông

Tóm tắt Chương trình Chuyển Đổi Số tỉnh Nam Định

Mục tiêu chuyển đối số
Phát triển hạ tầng số
Ứng dụng chuyển đổi số

Một số ứng dụng Chuyển đổi số

IOC Nam Định

Tải ứng dụng

IOC Nam Định

Tải ứng dụng