Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
54/KH-BCĐ 04/05/2023 Tổ chức tập huấn, phố biến kiến thức về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2023
24/KH-BCĐ 21/04/2023 Kế hoạch số 24/KH-BCĐ ngày ngày 21/4/2023 của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Nam Định về phê duyệt kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Nam Định năm 2023
160/KH-UBND 30/12/2022 Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Nam Định năm 2023
133/KH-UBND 30/09/2022 Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định
127/BC-BCĐ 19/07/2022 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện chuyển đổi số; Xây dựng, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh 6 tháng năm 2022; Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
97/KH-UBND 15/07/2022 Kế hoạch triển khai thúc đẩy phát triển thương mại điện tử tỉnh Nam Định dựa trên Nền tảng sàn thương mại điện tử năm 2022
41/KH-BCĐ 31/05/2022 Kế hoạch Hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Nam Định năm 2022
29/QĐ-BCĐCĐS 15/04/2022 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Nam Định
701/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Nam Định
649/QĐ-UBND 25/03/2021 Quyết định Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ tỉnh Nam Định
37/KH-UBND 25/03/2021 Kế hoạch Triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định
12/2021/QĐ-UBND 25/03/2021 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
36/KH-UBND 24/03/2021 Kế hoạch Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021
633/QĐ-UBND 23/03/2021 Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Nam Định
632/QĐ-UBND 23/03/2021 Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Nam Định
1 2 3 4 5 6    
146 người đang online