Chuyên đề thứ nhất: Tổng quan về Chương trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp, một số kết quả và định hướng thực hiện.

Đăng ngày 10 - 10 - 2022
Lượt xem: 1
100%

 


CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP - Nam định.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chuyên đề thứ hai: Đề xuất giải pháp, lộ trình đồng hành cùng chuyển đổi số(10/10/2022 11:28 SA)

HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN KIẾN THỨC VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ GẶP MẶT DOANH NGHIỆP, DOANH NHÂN KỶ NIỆM NGÀY...(05/10/2022 9:06 SA)

HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN KIẾN THỨC VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ GẶP MẶT DOANH NGHIỆP, DOANH NHÂN KỶ NIỆM NGÀY...(05/10/2022 9:29 SA)

Giấy mời dự Hội nghị gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2022(03/10/2022 3:12 CH)

Cẩm nang Chuyển đổi số 2021(03/10/2022 1:44 CH)

100 người đang online