Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 12/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/03/2021
Trích yếu Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm QD_sua_Quy_dinh_cua_so_Thong_tin_va_TT.pdf
134 người đang online