Sở Thông tin và Truyền thông khẳng định vai trò tiên phong chuyển đổi số

Đăng ngày 01 - 02 - 2024
100%

Trong năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông (TT và TT) đã khẳng định vai trò tiên phong chuyển đổi số (CĐS), truyền cảm hứng làm chủ công nghệ đến toàn bộ hệ thống và đến tận người dân, đóng góp quan trọng vào kết quả CĐS của toàn tỉnh.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính tại xã Giao Tiến (Giao Thủy).

 

Công tác CĐS của tỉnh tiếp tục ổn định và nâng cao chất lượng trong năm 2023. Sở TT và TT đã phối hợp các đơn vị liên quan tích cực tham mưu cho UBND tỉnh triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15-10-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX về CĐS đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; phổ biến, tuyên truyền triển khai Nghị quyết, thúc đẩy CĐS tới các các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh và tích cực triển khai các nền tảng ứng dụng dùng chung của tỉnh. Sở đã tham mưu UBND tỉnh kịp thời ban hành và triển khai các kế hoạch, chương trình, đề án để cụ thể hóa chủ trương về CĐS theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban quốc gia về CĐS. Trong đó chú trọng công tác tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức về CĐS cho cán bộ quản lý và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực CĐS trên địa bàn tỉnh. Riêng năm 2023, Sở TT và TT phối hợp với Bộ TT và TT, các doanh nghiệp viễn thông tổ chức tập huấn, trang bị kiến thức cho gần 22 nghìn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và khoảng 14 nghìn người dân tại 70 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh để đảm bảo thực hiện CĐS trong các hoạt động hàng ngày và tương tác với chính quyền, doanh nghiệp trên nền tảng ứng dụng số. Sở đã thành lập đội phản ứng nhanh hỗ trợ CĐS và phân công nhiệm vụ cho cán bộ, nhân viên trực tiếp hỗ trợ kỹ thuật cho các sở, ngành, địa phương và người dân khi có vướng mắc trong quá trình thực hiện CĐS. Phát huy năng lực, tính sáng tạo của cán bộ trẻ am hiểu về công nghệ thông tin trong ngành và các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh để nghiên cứu tìm ra các giải pháp hợp lý hóa quy trình làm việc trong quá trình CĐS của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân. Sở đã phối hợp tham mưu cho tỉnh tổ chức thành công Diễn đàn quốc gia Phát triển kinh tế số và xã hội số lần thứ nhất, thu hút được sự quan tâm của đông đảo các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế. Tại Diễn đàn, tỉnh Nam Định được nhắc đến như một điểm sáng của cả nước trong CĐS, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Cùng với công tác tuyên truyền, Sở đã tham mưu triển khai chuyển đổi mã định danh điện tử mới theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg; bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin cho thiết bị camera giám sát; hoàn thành kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh; triển khai chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng; tổ chức thực hiện diễn tập thực binh đảm bảo an toàn thông tin: Ứng cứu, xử lý sự cố tấn công mạng vào Cổng thông tin điện tử tỉnh Nam Định và thực hiện các nhiệm vụ được giao về Diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ ngành TT và TT năm 2023. Sở TT và TT cũng là cầu nối huy động sức mạnh sẵn có của các doanh nghiệp công nghệ số hàng đầu của Việt Nam, đã ký kết và triển khai có hiệu quả thỏa thuận hợp tác về CĐS với các tập đoàn lớn trong lĩnh vực công nghệ thông tin, như VNPT, Viettel, FPT để đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ đáp ứng yêu cầu đảm bảo CĐS diễn ra an toàn, đúng tiến độ. Nhờ đó, có 8/10 chỉ tiêu chính về CĐS đến năm 2025 đã được triển khai hoàn thành sớm, được Bộ TT và TT xếp hạng 10/63 tỉnh, thành phố; góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Đã hoàn thành sớm 4/5 mục tiêu phát triển chính quyền số mà Nghị quyết 09 đã đề ra đến năm 2025; tỷ trọng giá trị gia tăng của kinh tế số của tỉnh chiếm khoảng 12% GRDP; hoạt động của người dân trên môi trường số có sự tăng trưởng cả về số lượng người và thời gian sử dụng.

Bằng việc đổi mới công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, năm 2023 ngành TT và TT tỉnh đã khẳng định vai trò tiên phong, dẫn dắt CĐS; vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Thời gian tới, Sở TT và TT tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức viên chức, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về lĩnh vực TT và TT, CĐS trong tình hình mới, phấn đấu đưa tỉnh giữ vững vị trí tốp dẫn đầu toàn quốc về CĐS, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Phấn đấu đến năm 2030 Nam Định cơ bản hoàn thành CĐS gắn với các dịch vụ đô thị thông minh, kết nối đồng bộ với Trung ương và hệ thống các đô thị thông minh trên toàn quốc và quan trọng hơn là hướng đến kết quả cuối cùng là phục vụ nhân dân được tốt hơn, truyền cảm hứng tới toàn bộ người dân, sao cho ai cũng biết, hiểu, đồng thuận và tự nguyện thực hiện để CĐS thực sự đi vào chiều sâu./.

Tin liên quan

628 người đang online