Giấy mời: Tổ chức HN trực tuyến về Chuyển đổi số lĩnh vực GTVT

Đăng ngày 15 - 11 - 2023
Lượt xem: 1
100%

 


GM tổ chức HN trực tuyến về Chuyển đổi số lĩnh vực GTVT.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chương trình: Hội nghị phổ biến kiến thức về CĐS lĩnh vực Giao thông vận tải 2023(15/11/2023 10:39 SA)

Chuyên đê: Bộ GTVT - Chuyển đổi số lĩnh vực GTVT(15/11/2023 10:36 SA)

Chuyên đề: VNPT_đồng_hành_Chuyển_đổi_số_ngành_GIAO_THÔNG_VẬN_TẢI(15/11/2023 10:34 SA)

529 người đang online