Chuyên đề: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phát triển đô thị thông minh

Đăng ngày 20 - 09 - 2022
Lượt xem: 1
100%

 


AIApplications - Smart Cities (Giảng viên PGS, TS Nguyễn Xuân Hoài).pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chuyên đề: Góc nhìn và kinh nghiệm triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam(20/09/2022 4:25 CH)

Chuyên đề: Tổng quan về đô thị thông minh, một số kết quả và định hướng thực hiện (20/09/2022 4:27 CH)

Chương trình Hội nghị bồi dưỡng, phổ biến kiến thức về đô thị thông minh cho các cơ quan nhà nước...(20/09/2022 4:23 CH)

237 người đang online