Báo cáo Chuyến đề Tổng quan về CĐS ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đăng ngày 21 - 10 - 2022
Lượt xem: 1
100%

 


Tong quan CDSNN - 101022.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Báo cáo Chuyên đề Giải pháp thúc đẩy CĐS ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định(21/10/2022 10:12 SA)

Báo cáo Chuyến đề Tổng quan về Chuyển đổi số(21/10/2022 10:11 SA)

Giấy mời Dự Hội nghị phổ biến kiến thức về chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn(20/10/2022 2:45 CH)

279 người đang online