CHƯƠNG TRÌNH DIỄN ĐÀN QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ VÀ XÃ HỘI SỐ LẦN THỨ I

 

 

 

 

 

 

 

 

DIỄN ĐÀN QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ

VÀ XÃ HỘI SỐ LẦN THỨ I

CHỦ ĐỀ “Mang nền tảng số đến HỘ gia đình

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

NGÀY 1

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN

Thời gian: 14:00 – 18:00, Thứ 4, ngày 13/9/2023

Địa điểm tập trung: Khách sạn Nam Cường, số 538 đường Trần Hưng Đạo, phường Hòa Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

14:00

TẬP TRUNG ĐẠI BIỂU TẠI KHÁCH SẠN NAM CƯỜNG

14:30 – 17:30

Đại biểu di chuyển bằng xe chung của BTC đến các địa điểm tham quan: Di tích lịch sử, thắng cảnh và các địa điểm nổi bật tại tỉnh Nam Định

17:30 – 18:00

DI CHUYỂN VỀ KHÁCH SẠN ĐỂ DỰ TIỆC TỐI

 

TIỆC TỐI CHÀO MỪNG

Thời gian: 18:00, Thứ 4, ngày 13/9/2023

Địa điểm: Khách sạn Nam Cường, số 538 đường Trần Hưng Đạo, phường Hòa Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

17:30

ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

18:00

PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH NAM ĐỊNH

Đồng chí Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định

18:15

PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

18:30

KHAI TIỆC

 

 

 

NGÀY 2

PHIÊN DIỄN ĐÀN CẤP CAO

 

Thời gian: 08:00 - 12:00, Thứ 5, ngày 14/9/2023

Địa điểm: Khách sạn Nam Cường, số 538 đường Trần Hưng Đạo, phường Hòa Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Đồng chủ trì (dự kiến):

  1. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
  2. Đồng chí Trần Lưu Quang, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ
  3. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
  4. Đồng chí Phạm Gia Túc, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

07:30 - 08:00

ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

08:15

LÃNH ĐẠO BỘ, BAN NGÀNH TRUNG ƯƠNG THAM QUAN TRIỂN LÃM

08:30

TUYÊN BỐ LÍ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

Đại diện Ban Tổ chức

08:35

PHÁT BIỂU KHAI MẠC

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

08:50

PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

09:05

PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH NAM ĐỊNH

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Chủ tịnh UBND tỉnh Nam Định

09:15

Trình chiếu video clip: Mang nền tảng số đến hộ gia đình”

 

BÁO CÁO CHÍNH

09:25

Tầm nhìn và định hướng Chiến lược phát triển kinh tế số và xã hội số của Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

09:40

Việt Nam và sự phát triển kinh tế số, xã hội số

Ông Toni Kristian Eliasz, Chuyên gia cao cấp về kỹ thuật số, Ngân hàng Thế giới

09:55

Chuyển đổi số Việt Nam - Vai trò của dữ liệu và chuyển đổi số để thúc đẩy nền kinh tế

Ông Matthieu François, Chuyên gia, Công ty tư vấn McKinsey & Company

10:05

Kinh nghiệm triển khai kinh tế số và xã hội số tỉnh Nam Định

Ông Vũ Trọng Quế, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định

10:20

Báo cáo thường niên kinh tế số Việt Nam năm 2022

Ông Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

10:30

NGHỈ GIẢI LAO

10:45

TỌA ĐÀM CẤP CAO

Điều phối:

Đồng chí Nguyễn Huy Dũng – Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

 

* Thành phần tham gia:

- Đại diện lãnh đạo một số Ban, Bộ, ngành liên quan: Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương.

- Đại diện tổ chức quốc tế: Ngân hàng Thế giới (The World Bank)

- Đại diện một số doanh nghiệp, chuyên gia trong nước và quốc tế: McKinsey & Company, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

11:30

PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO CỦA LÃNH ĐẠO CHÍNH PHỦ

Đồng chí Trần Lưu Quang, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ

11:45

ĐÁP TỪ VÀ TUYÊN BỐ TUYÊN NGÔN HÀNH ĐỘNG

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

12:00

KẾT THÚC DIỄN ĐÀN CẤP CAO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1: PHÁT TRIỂN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRỞ THÀNH ĐỘNG LỰC XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ SỐ

Chủ trì:

  • Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian: 13:00 – 17:00, ngày 14/9/2023 | Diễn ra song song với chuyên đề 2, 3

13:00

ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

13:30

TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

Đại diện Ban Tổ chức

13:40

PHÁT BIỂU KHAI MẠC

Ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

13:55

Bản chất đổi mới sáng tạo trong Kinh tế số

Ông Lê Nguyễn Trường Giang, Viện trưởng Viện Chiến lược Chuyển đổi số (DTSI)

14:10

Ứng dụng các giải pháp công nghệ nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số tại địa phương

Ông Trần Mạnh Hà, Giám đốc VNPT IT Khu vực 1

14:25

Hệ sinh thái số giúp đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp

Ông Lê Hồng Quang, Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty Cổ phần MISA

14:40

Đảm bảo an toàn an ninh mạng trong tiến trình hướng đến nền kinh tế số

Ông Ngô Tuấn Anh, CEO Safegate

14:55

Phát triển các ngành nghề, lĩnh vực đặc thù của địa phương dựa trên nền tảng số: Case study triển khai tại tỉnh Nam Định

Ông Bùi Đức Hậu, Tổng giám đốc Cty TNHH Giải pháp Công nghệ IOTLink

15:10

NGHỈ GIẢI LAO

15:40

PHIÊN THẢO LUẬN

16:45

* Điều phối: Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

* Thành phần tham gia:

- Đại diện Lãnh đạo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương;

- Ông Trần Mạnh Hà, Giám đốc VNPT IT khu vực 1;

- Ông Lê Hồng Quang, Phó Tổng Giám đốc thường trực, Công ty Cổ phần Misa;

- Ông Ngô Tuấn Anh, CEO Safegate.

16:45

PHÁT BIỂU KẾT LUẬN

17:00

KẾT THÚC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1

 

 

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2: PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ TRỞ THÀNH CÔNG NGHIỆP NỀN TẢNG LAN TỎA THÚC ĐẨY KINH TẾ SỐ, XÃ HỘI SỐ TOÀN DÂN, TOÀN DIỆN

Chủ trì:

  • Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương

Thời gian: 13:00 – 17:00, ngày 14/9/2023 | Diễn ra song song với chuyên đề 1, 3

13:00

ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

13:30

TUYÊN BỐ LÍ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

Đại diện Ban Tổ chức

13:40

PHÁT BIỂU KHAI MẠC

Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương

13:55

Phát triển thanh toán số tại Việt Nam: Triển vọng và thách thức

Đại diện Ngân hàng nhà nước

14:10

Phát triển Hệ sinh thái tài chính số, thúc đẩy nền kinh tế số, xã hội số

Ông Lê Văn Đại, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel

14:25

Công nghệ Blockchain phục vụ nền tảng ký kết và xác thực số toàn trình

Ông Lê Thanh Bắc, Đại diện FPT IS

14:40

Giải pháp quản trị sản xuất và nâng cao kỹ năng số

Ông Trần Tuấn Huy, Trưởng ban Chuyển đổi số, Tổng Công ty MobiFone

14:55

Mô hình chuyển đổi số cho sản xuất công nghiệp giúp tiết kiệm nguồn lực và cải thiện chất lượng đầu ra sản phẩm

Ông Nguyễn Đoàn Kết, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông

15:10

Công nghệ thanh toán di dộng và Ví điện tử: Điểm sáng trong lĩnh vực thanh toán không dùng tiền mặt

Ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc khối kinh doanh Công ty cổ phần giải pháp thanh toán Việt Nam (VNPAY)

15:25

NGHỈ GIẢI LAO

15:45

PHIÊN THẢO LUẬN

16:45

* Điều phối: Ông Lê Văn Đại, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel

* Thành phần tham gia:

- Đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

- Đại diện một số doanh nghiệp, chuyên gia trong nước và quốc tế: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Công ty Cổ phần MISA, Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPay)

16:45

PHÁT BIỂU KẾT LUẬN

Đại diện Ban Kinh tế Trung ương

17:00

KẾT THÚC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 3: Dữ liệu và trí tuệ nhân tạo phục vụ phát triển KINH TẾ SỐ VÀ XÃ HỘI SỐ

Chủ trì:

  • Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông

Thời gian: 13:00 – 17:00, ngày 14/9/2023 | Diễn ra song song với chuyên đề 1, 2

13:00

ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

13:30

TUYÊN BỐ LÍ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

Đại diện Ban Tổ chức

13:40

PHÁT BIỂU KHAI MẠC

Đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

13:55

Định hướng xây dựng hạ tầng dữ liệu trong thúc đẩy kinh tế số và xã hội số đến năm 2030

Ông Trần Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Kinh tế số và Xã hội số, Bộ Thông tin và Truyền thông

14:10

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng phục vụ phát triển kinh tế số và xã hội số

Ông Hà Minh Hiệp, Quyền Tổng cục trưởng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

14:25

Giới thiệu kinh nghiệm và giải pháp kho dữ liệu để triển khai nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu và cổng dữ liệu mở cho địa phương.

Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng  

14:40

Thay đổi cách vận hành nền kinh tế bằng các ứng dụng từ Bigdata và trí tuệ nhân tạo

Ông Lê Thái Hưng, Giám đốc chiến lược hệ sinh thái VNPT AI

14:55

Sáng kiến giúp các doanh nghiệp triển khai AI tạo sinh (Generative AI) tại chỗ

Ông Khương Bùi, Chuyên gia từ Dell Inc.

15:10

Giải pháp Mạng lưới các Hồ dữ liệu số vận hành bởi trí tuệ nhân tạo

Ông Lê Công Thành, Chủ tịch HĐQT, Công ty cổ phần Công nghệ chọn lọc thông tin (InfoRe)

15:25

Thời điểm vàng để doanh nghiệp tạo đà bứt phá nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn

Bà Mai Thị Thanh Oanh - Giám đốc kinh doanh, Công ty TNHH Cốc Cốc

15:40

NGHỈ GIẢI LAO

16:00

PHIÊN THẢO LUẬN

16:45

* Điều phối: Ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Tổng Giám đốc VNPT IT

* Thành phần tham gia:

- Đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND TP. Đà Nẵng.

- Đại diện một số doanh nghiệp, chuyên gia trong nước và quốc tế: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Dell Inc.

16:45

PHÁT BIỂU KẾT LUẬN

Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông

17:00

KẾT THÚC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 3