Nam Định xếp thứ 10 bảng xếp hạng DTI năm 2022

Tại Phiên họp lần thứ 6 của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số và Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia, Bộ TT&TT đã công bố bảng xếp hạng chuyển đổi số (DTI) năm 2022. Ở nhóm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh Nam Định đã vươn lên vị trí thứ 10/63 tỉnh thành trong bảng xếp hạng, tăng 1 hạng so với năm 2021.

Năm 2023 là năm thứ 3 liên tiếp Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh, cấp quốc gia được triển khai. Các chỉ số được khảo sát và đánh giá là một trong những căn cứ quan trọng để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hàng năm của các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của cả nước trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Tại tỉnh Nam Định, với sự nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp, trên cơ sở phát huy kết quả trong xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh ứng dụng CNTT ở giai đoạn trước, tỉnh đã thực hiện công tác chuyển đổi số toàn diện với quyết tâm cao, lộ trình cụ thể, mục tiêu rõ ràng, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, kiểm đếm thường xuyên, đôn đốc kịp thời và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chuyển đổi số của Chính phủ. Qua từng năm, công tác chuyển đổi số của tỉnh đã có những chuyển biến mạnh mẽ trong xếp hạng mức độ chuyển đổi số.

Phòng CĐS