Giấy mời tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến kiến thức về chuyển đổi số trong lĩnh vực GDĐT năm học 2022-2023