GIấy mời Dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng chuyển đổi số đến các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn huyện Hải Hậu năm 2022