HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN KIẾN THỨC VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ GẶP MẶT DOANH NGHIỆP, DOANH NHÂN KỶ NIỆM NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13-10

CHI TIẾT HỘI NGHỊ THỨ NHẤT

 NỘI DUNG HỘI NGHỊ

Phổ biến kiến thức về Chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Lĩnh vực:        Chuyển đổi số

Thời gian:        13h30” – 15h15” ngày 10/10/2022

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

STT

Thời gian

Nội dung

Chủ trì thực hiện

Tài liệu

1

13h30’-14h00’

Đón tiếp đại biểu

Ban Tổ chức

 

2

14h00’-14h05’

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và chương trình chuyển đổi số

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

 

3

14h05’-14h45’

Chuyên đề thứ nhất: Tổng quan về Chương trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp, một số kết quả và định hướng thực hiện.

TS. Nguyễn Nhật Quang, Viện trưởng, Viện Khoa học công nghệ, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA)

 Tải về

4

14h45'-15h15'

Chuyên đề thứ hai: Đề xuất giải pháp, lộ trình đồng hành cùng chuyển đổi số

Đại diện Tập đoàn VNPT Việt Nam

 Tải về

 

 

CHI TIẾT HỘI NGHỊ HỘI NGHỊ THỨ HAI

 

 NỘI DUNG HỘI NGHỊ

Gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân Kỷ niệm Ngày doanh nhân

Việt Nam 13-10

Lĩnh vực:       Trao đổi, đối thoại

Thời gian:        15h15” – 18h00” ngày 10/10/2022

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

STT

Thời gian

Nội dung

Chủ trì thực hiện

Tài liệu

1

15h15’-15h30’

Đón tiếp đại biểu

Ban Tổ chức

 

2

15h30'-15h35'

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và chương trình chuyển đổi số

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

 

3

15h35’-16h45’

Trao đổi, đối thoại với doanh nghiệp

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (Chủ trì)

- Đ/c PCT UBND tỉnh;

- GĐ các Sở, ngành: KH&ĐT, Cục Thuế tỉnh, Hải Quan, Ngân hàng NN, TN&MT, LĐ-TB&XH, Ban Qản lý các KCN, Bảo hiểm XH tỉnh.

- Hiệp hội DNNVV báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị

- 500 Doanh nghiệp.

 

4

16h45'-17h00’

Kết luận, giao việc cho các Sở, ngành, đơn vị và bế mạc chương trình đối thoại

Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh

 

5

17h05'-17h30'

Chương trình Lãnh đạo tỉnh chúc mừng các doanh nghiệp, doanh nhân nhân dịp kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

Đ/c Bí thư Tỉnh ủy

 

6

18h00'

Mời các đại biểu dự tiệc