Hướng dẫn xem và tải tài liệu Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số cộng đồng cho các Tổ công nghệ số cộng đồng.