Lồng bàn mây tre đan

  • Hàng trăm năm nay, các sản phẩm được đan từ mây và tre, hai loài cây đã quá đỗi quen thuộc với cuộc sống của người dân Việt Nam và luôn được ưa chuộng tại thị trường nước ngoài.
  • Lồng Bàn Tre Lưới Tròn - Lồng bàn tre

    Và Lồng bàn tre là sản phẩm nổi trội được chính tay các nghệ nhân tạo nên từ những cây tre thẳng nhất, mềm nhất, được chọn lựa, cân chỉnh, phải mất hơn 10 ngày để đan xong một sản phẩm.

    Lồng bàn tre hoa thị xanh - Lồng bàn mây tre đan

    Lồng bàn tre hình chóp kèm mẹt