Làng nghề truyền thống đẹp như thơ, như họa tại Nam Định

Làng Cổ Chất, huyện Trực Ninh, Nam Định nổi tiếng với nghề truyền thống trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ kéo kén đã hàng trăm năm nay

201 người đang online